Roland Pfau

Hallo, mijn naam is Roland. Ik ben Duits, en ik heb in Frankfurt taalwetenschap gestudeerd. In 2001 heb ik mijn promotie afgerond. In hetzelfde jaar ben ik aan de Universiteit van Amsterdam begonnen met werken, bij de opleiding Gebarentaalwetenschap. Ik hou van grammatica en de vergelijking van verschillende talen. Ik bedoel daarmee twee verschillende soorten vergelijking: enerzijds vergelijking van gebarentalen met gesproken talen, anderzijds de vergelijking van gebarentalen onderling. Ik wil graag weten: wat zijn de verschillen? Welke kenmerken zijn in alle talen aanwezig, en welke zijn gebarentaalspecifiek? In het verleden heb ik onderzoek gedaan naar ontkenning, vragen en meervoud, maar mijn favoriete onderwerp is toch ontkenning. Ik ben altijd weer verbaasd hoe gebarentalen van elkaar verschillen. Ik ben momenteel bezig met het onderzoeken van ontkenning op basis van gegevens uit het Corpus NGT – het Corpus NGT is echt geweldig! Binnenkort zal ik met mijn collega Vadim (Kimmelman) een nieuw project beginnen. Dit project gaat over werkwoorden, en we willen graag drie gebarentalen met elkaar vergelijken: Nederlandse Gebarentaal, Duitse Gebarentaal en Russische Gebarentaal. Ik heb er echt zin in!