Lexicon

Algemeen: gebarentaal


NGT (Nederlandse Gebarentaal)


NmG (Nederlands ondersteund met Gebaren)


Arbitrair gebaar


Iconisch gebaar
Corpus


Corpus (meervoud: corpora)


Transcriptie


ELAN


Tier


Lexicon


Annotatie


Glos
De mond


Gesproken component


Orale component
De twee handen


Boei


Spreiding (van de zwakke hand)


Weak drop (twee-handige gebaren met één hand ui...


Dominante hand (of: sterke hand)


Voorkeurshand
Fonologie


Parameter (basiselement)


Handvorm