Onderzoeksresultaten

Algemene kennis


Gebaarders zien aankomen wanneer iemand bijna klaar is met gebaren


In gebarentaal kun je alles zeggen

Tweetalig zijn is heel normaal

Gebarentalen zijn echte talen

Ontdekkingen in onderzoek worden in het Engels in wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd

Er is niet één universele gebarentaal
De twee handen

De meeste gebaarders hebben een duidelijke voorkeurshand

Gebaarders wisselen van hand tijdens het gebaren om informatie te contrasteren

Gebaren zijn in het lexicon niet als links- of rechts-handig omschreven

De twee handen kunnen samen ingewikkelde informatie uitdrukken

Soms beweegt de niet-gebarende hand even mee
Corpus

Het Corpus Nederlandse Gebarentaal (Corpus NGT)

Het corpus als nieuwe onderzoeksmethode

Glossen zijn geen vertalingen maar idealiter verwijzingen naar een lexicon

Zonder annotatie is een corpus niks waard
De mond

Variatie in combinaties van hand en mond

Asynchrone mondbewegingen
Sociolinguïstiek

Wat is 'international sign'?