Onderzoeksresultaten

Algemene kennis

In gebarentaal kun je alles zeggen

Ontdekkingen in onderzoek worden in het Engels in wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd

Er is niet één universele gebarentaal

Tweetalig zijn is heel normaal

Gebarentalen zijn echte talen
De twee handen

De twee handen kunnen samen ingewikkelde informatie uitdrukken

Soms beweegt de niet-gebarende hand even mee

De meeste gebaarders hebben een duidelijke voorkeurshand

Gebaarders wisselen van hand tijdens het gebaren om informatie te contrasteren

Gebaren zijn in het lexicon niet als links- of rechts-handig omschreven
Corpus

Glossen zijn geen vertalingen maar idealiter verwijzingen naar een lexicon

Zonder annotatie is een corpus niks waard

Het Corpus Nederlandse Gebarentaal (Corpus NGT)

Het corpus als nieuwe onderzoeksmethode
De mond

Asynchrone mondbewegingen

Variatie in combinaties van hand en mond
Sociolinguïstiek

Wat is 'international sign'?