Ellen Ormel

Hoi! Mijn naam is Ellen. Sinds een jaar of drie werk ik in de gebarentaalgroep op de Radboud Universiteit in Nijmegen. Voordat ik hier kwam werken heb ik bij Sociale Wetenschappen de studies Orthopedagogiek en Psychologie gedaan. Bij deze afdeling heb ik ook een promotieonderzoek uitgevoerd over visuele woordherkenning, oftewel het lezen en herkennen van woorden. Het ging om dove kinderen die deel uitmaakten van tweetalige onderwijsprogramma’s op dovenscholen in Nederland. Op dit moment heb ik verschillende werkzaamheden:

  1. De komende jaren zal de focus van mijn onderzoek liggen op tweetaligheid van NGT en Nederlands. Een groot deel gaat over dove en horende kinderen die thuis een stevig gebarentaalaanbod krijgen. Daarnaast maken ook tweetalige volwassenen deel uit van het onderzoek.
  2. Ook doe ik onderzoek naar specifieke aspecten van NGT, zoals fonologie, fonetiek en iconiciteit.
  3. Samen met een aantal collega’s in de gebarentaalgroep geven we ook les op de universiteit in Nijmegen, bijvoorbeeld over ons eigen onderzoek naar tweetaligheid van NGT en Nederlands of over de verwerving van NGT.

Het eerste punt dat ik noemde, namelijk het onderzoek naar tweetaligheid van NGT en Nederlands, zal ik even toelichten. Ik ben in het bijzonder geïnteresseerd in het contact tussen talen en hoe kennis van de ene taal de kennis van de andere taal kan beïnvloeden. In dit onderzoek zullen we gaan kijken hoe NGT en Nederlands met elkaar in contact komen, als het ware. Naar gesproken talen is de afgelopen jaren al veel onderzoek gedaan. Dat is zeker niet het geval voor de zgn. 'bimodale tweetaligheid' van gebarentalen en gesproken talen!

Voor gesproken talen is gevonden dat de talen sterk met elkaar in contact staan in de hersenen, wanneer je een van je talen gebruikt. Kennis van de ene taal beïnvloedt dus de verwerking van een andere taal. Bovendien is inmiddels bekend dat het beheersen van meerdere (gesproken) talen voordelen heeft voor niet-talige cognitieve vaardigheden. Wij gaan dus de komende jaren bekijken in hoeverre dit ook geldt voor tweetaligheid van NGT en Nederlands. Gelden dezelfde voordelen? Of andere voordelen misschien? Tot nu toe is er nog zo goed als geen onderzoek op dit gebied uitgevoerd, ook niet in het buitenland. De hoogste tijd dus voor wat meer kennis hierover.

Een van de groepen mensen die we zullen gaan onderzoeken betreft de groep kinderen die thuis een stevig gebarenaanbod krijgt. De komende tijd zullen we daarom niet alleen volwassen gebaarders maar ook ouders met hun kinderen uitnodigen. Deze kinderen worden tweetalig opgevoed, in NGT en Nederlands.

Als u interesse heeft of een vraag wilt stellen, mail me gerust!