Hoe is deze site ontstaan?

Een paar jaar geleden verscheen een boekje met de titel Lexicon van de gebarentaalwetenschap. Dit boekje is geen lexicon in de zin van een woordenboek, maar meer een soort mini-encyclopedie. Allerlei termen die met taalkunde en gebarentaal te maken hebben worden er uitgelegd. Het boekje is vooral geschikt voor studenten, bijvoorbeeld aan de tolkenopleiding. Maar waarom bestaat er eigenlijk niet zo’n boekje speciaal voor doven zelf, vroegen we ons af. Of beter nog: waarom is er geen website die in gebarentaal taalkundige kennis over gebarentaal uitlegt? Omdat de website nog niet bestond, hebben wij hem gemaakt. In de loop der jaren wordt hij langzaam uitgebreid met nieuwe onderzoeksresultaten, en bijbehorende lexicon-items.