Vadim Kimmelman

Mijn naam is Vadim Kimmelman. Ik ben in Rusland geboren en opgegroeid, en ik heb taalwetenschap gestudeerd in Moskou. Toen raakte ik geïnteresseerd in taalwetenschappelijk onderzoek naar gebarentalen, dus ik begon Russische Gebarentaal te leren en ook te onderzoeken. Daarna heb ik een MA gedaan in Amsterdam omdat ik wist dat er in Nederland interessant onderzoek naar gebarentalen werd gedaan. In 2010 ben ik met mijn PhD-project begonnen aan de Universiteit van Amsterdam.

Vroeger heb ik vooral onderzoek gedaan naar grammatica van Russische Gebarentaal. Ik heb negatie bekeken, gebarenvolgorde, en woordtypes. Vanaf mijn MA onderzoek ik twee gebarentalen: Russische en Nederlandse. Ik vergelijk die talen ten opzichte van grammaticale fenomenen. Voor mijn PhD kijk ik naar informatiestructuur. Informatiestructuur heeft te maken met de manieren waarop informatie wordt uitgedrukt in zinnen. Bijvoorbeeld, in de meeste talen kan je weergeven welk deel van de zin oude informatie bevat en welk deel nieuwe en belangrijke informatie is. Daarvoor gebruiken talen intonatie, woordvolgorde en morfologische markeerders.

In mijn PhD-project kijk ik naar markeerders van topic en focus, maar ook naar zulke constructies als verdubbeling en spreiding van de zwakke hand. RGT en NGT gebruiken ook intonatie (niet-manuele markeerders), en gebarenvolgorde om informatiestructuur uit te drukken. Verdubbeling en spreiding van de zwakke hand zijn ook middelen om informatiestructuur weer te geven. Ik heb gevonden dat RGT en NGT dus sterk op elkaar lijken in die gebieden, maar er zijn ook interessante typologische verschillen tussen die twee talen.