Wat is 'international sign'?

Er is geen 'internationale gebarentaal', zoals mensen vaak denken die niet bekend zijn met doven en gebarentaal. Er zijn meer dan 100 verschillende gebarentalen in de wereld. Een dove uit het ene land kan niet zomaar een gesprek volgen tussen twee doven uit een ander land. Toch zijn doven heel vaardig in het communiceren met doven uit andere landen. Deze vaardigheid om in een-op-een contacten met elkaar te communiceren noemen we 'international sign'. Het is dus niet vergelijkbaar met Esperanto, een bedachte taal die bedoeld is om communicatie tussen verschillende landen te vergemakkelijken. De laatste jaren lijkt er bij internationale bijeenkomsten wel steeds meer overeenstemming te zijn over welke gebaren gebruikt worden, bijvoorbeeld bij bijeenkomsten van de Europese Unie voor Doven (EUD), of bij Deaf Academics workshops. Ook als zo langzaam een internationale gebarentaal zou ontstaan, blijft de bijzondere vaardigheid van doven om met andere doven te communiceren bestaan, en blijft 'international sign' een goede term voor deze vaardigheid.