Lexicon

Engelse term:
 Lexicon

Een lexicon is een lijst met woorden of gebaren met informatie over elk woord of gebaar. Deze kan de vorm hebben van een uitgebreid woordenboek, maar het kan ook een computerbestand zijn dat voor onderzoek gebruikt wordt. Voor elk woord of gebaar in een lexicon staat de vorm en de betekenis beschreven. In een gebarentaallexicon staat bij WONEN bijvoorbeeld dat het met de T-handvorm gemaakt wordt door de wang aan te tikken, en dat de betekenis iets is als ‘in een huis leven’.

Het 'mentale lexicon' verwijst naar de kennis die taalgebruikers in hun hoofd hebben opgeslagen: van elke taal die we kennen hebben we als het ware een woordenboek in ons hoofd. Het grote verschil met een gewoon woordenboek is dat in het mentale lexicon informatie veel meer is verknoopt. Woorden en gebaren zijn in ons hoofd bijvoorbeeld niet gesorteerd op alfabet, maar hebben we hebben vele verbanden tussen vormen en betekenissen die op elkaar lijken of met elkaar te maken hebben.