Arbitrair gebaar

Engelse term:
 Arbitrary sign

In een ‘arbitrair gebaar’ is er geen relatie tussen de vorm van het gebaar en de betekenis van een gebaar. In VAKANTIE, bijvoorbeeld, is er niks in de platte hand die tegen de kin tikt dat lijkt op de betekenis (‘voor je plezier een tijdje weg van huis en werk’). In WONEN herinnert geen enkele eigenschap van de vorm (een T-hand die tegen de wang aan tikt) aan het feit dat het betekent ‘op een vaste plek verblijven’. Als die vorm-betekenisrelatie er wel is, spreken we van een iconisch gebaar.