Iconisch gebaar

Engelse term:
 Iconic sign

Bij een iconisch gebaar is er iets in de vorm van het gebaar dat doet denken aan de betekenis van het gebaar. Het gebaar HUIS, bijvoorbeeld, wordt gemaakt door met twee vlakke handen een dak en twee muren in de lucht te tekenen. Dit doet veel mensen meteen denken aan ‘huis’, ook als ze de NGT niet machtig zijn. Iconische gebaren kunnen per taal verschillen voor hetzelfde concept. In Nederland wordt bijvoorbeeld voor het gebaar GEIT de sik uitgebeeld door het gebaar, terwijl in Chili de hoorns worden uitgebeeld. Toch zijn ze beide iconisch.

Niet alle gebaren hebben iets iconisch. Als er echt geen enkele relatie te bespeuren is tussen de vorm en de betekenis van een gebaar, dan spreken we van een ‘arbitrair gebaar’.