Boei

Engelse term:
 Buoy

Een boei is een niet-dominante hand die een tijdlang in de ruimte wordt gehouden terwijl de andere hand doorgebaart. De aanwezigheid van de boei kan zo samenhang aan een langer verhaal geven. Alle gebaren op de dominante hand hebben op de een of andere manier met de boei te maken. Soms is de boei een wijsgebaar, zoals in het voorbeeld in het filmpje.

Het aanhouden van het wijsgebaar geeft aan dat de gebaren die met de dominante hand gemaakt worden, te maken hebben met de plaats waar naar gewezen wordt. In het voorbeeld uit het Corpus NGT in het filmpje betreft het (de school van) de dochter van de gebaarder.

Ook kan een boei een telhand zijn, waarop een aantal dingen wordt opgesomd. De opgesomde dingen worden dan een voor een met de andere hand gebaard. Doordat de telhand in de ruimte blijft hangen net als een boei op het water, geeft hij aan dat er nog steeds een opsomming aan de gang is.