NmG (Nederlands ondersteund met Gebaren)

Engelse term:
 Sign-supported Dutch, sign-supported speech

Nederlands met Gebaren is gesproken Nederlands met begeleidende gebaren uit de Nederlandse Gebarentaal. Het is dus een vorm van Nederlands die voor mensen die gebarentaal beheersen wat beter te begrijpen is. De afkorting NmG die een beetje lijkt op NGT suggereert dat het een echte taal is, maar dat is dus niet het geval: het is gewoon Nederlands op je handen.

De precieze aard van de ondersteunende gebaren kan heel erg uiteenlopen, afhankelijk van de gebarentaal-vaardigheden van de spreker, maar ook van de moeite die hij doet om zoveel mogelijk woorden met gebaren te ondersteunen. Vaak worden alleen de Nederlandse inhoudswoorden (naamwoorden en werkwoorden) ondersteund met gebaren, en niet kleine (functie)woorden als ‘er’, ‘net’, of ‘te’. Als zowel spreker als kijker ook NGT beheersen, worden soms ook grammaticale elementen uit de gebarentaal gebruikt, zoals mimiek, plaatsen in de gebarenruimte en tijdlijnen.