Gesproken component

Engelse term:
 Mouthing

Gesproken componenten zijn Nederlandse woorden die, meestal geluidloos, worden uitgesproken tijdens het gebaren. Een deel van het woord of het hele woord wordt tegelijk met het gebaar uitgesproken. Soms zegt men ‘vaka’ terwijl ze VAKANTIE gebaart, dit is dan een deel van het Nederlandse woord. Weer anderen articuleren dan het hele woord ‘vakantie’.

Naast gesproken componenten bestaan er orale componenten. Deze laatste hebben geen relatie met gesproken woorden, en zijn echt eigen aan gebarentaal.