Orale component

Engelse term:
 Mouth gesture

‘Orale componenten’, ook wel mondgebaren genoemd, zijn bewegingen van de mond die niet terug te voeren zijn op gesproken taal. Er zijn bijvoorbeeld bewegingen die aangeven of een voorwerp groot of klein is, zoals bolle wangen of tongpunt. Andere bewegingen hebben geen specifieke betekenis, maar lijken verplicht te zijn bij bepaalde gebaren (zoals getuite lippen bij het gebaar AANWEZIG). En soms wordt ook het gebaar dat met de handen gemaakt wordt met de mond nagedaan (zoals bij KAUWEN). Mondacties die wel uit een gesproken taal afkomstig zijn, noemen we ‘gesproken componenten’.